2010. november 23., kedd

Pannonhalmi Bencés Apátság

Szégyen, hogy itt vagyunk a mi gyönyörű kis Magyarországunkon, és már annyi mindent írtam, de helyi nevezetességről nem beszéltem még.

Nem akarok Cseppkőbarlanggal, vagy Alfölddel jönni, mert ott a természet megtette nekünk, amit kellett. Mi pedig kiaknázzuk, ahogy csak lehetséges. De vannak olyan építészeti remekeink, melyekről talán sokan nem is tudják, hogy látogathatóak is.

Ilyen például a Pannonhalmi Főapátság, a találkozás helye. Ez a monostor - a hívőknek - találkozás Istennel, - de a szkeptikusok is megtalálják a számításukat, hisz lehet - találkozás a másik emberrel, vagy találkozás a múlttal is.

A valamikori Pannónia szent hegyének monostora és a benne élő szerzetesközösség egyidős a magyar államisággal, ezért a magyar kultúra kivételes fontosságú részének tekinthető. Egy évezred lenyomata a Kisalföldből kiemelkedő, 282 méter magas hegy tetején álló és a tájegységet uraló Főapátság történelmi épületegyüttese is: bemutatja hazánk ezeréves történetének különböző építészeti stílusait.

A Pannonhalmi Bencés Főapátság tehát mind építészeti struktúrájában, mind eszmevilágában az évezredes, folyamatos használat alatt fejlődött, emellett a még ma is aktív keresztény monostorok egyik egyedülálló példája, melynek szerzetesközössége tágabb környezetében, azaz egész Közép-Európában hozzájárult a kultúra fejlesztéséhez és a kereszténység terjedéséhez.

Mivel a bencés szerzetesek mindenkor a térség országai és nemzetei közötti béke elérésére törekedtek, tulajdonképpen az UNESCO szellemiségének korai harcosainak tekinthetők. Ezek azok a kiemelkedő, egyetemes értékek, melyekkel a Főapátság 1996-ban - alapításának ezredik évfordulóján - kiérdemelte felvételét az UNESCO Világörökségi Listájára.

996-ban Géza fejedelem cseh és német földről, valamint Itáliából érkező szerzeteseket telepített le Pannónia Szent Hegyén. Ők alapították meg a monostort, melyet nem sokkal később Szent István látott el birtokokkal és privilégiumokkal. Az általa 1002-ben kiállított kiváltságlevélben nem csak az adományokat rögzítették, hanem a király szándékát is, mely a bencéseket arra szólította fel, hogy naponta imádkozzanak az ország fennmaradásáért és sértetlenségéért - a szerzetesek mind a mai napig eleget tesznek első királyunk óhajának.

Uros apát (1207-1243), a ma is meglévő templom építtetője visszaverte a mongolokat a monostor-erőd falai alól. Tolnai Máté apátsága idején Pannonhalma kiemelt helyet kapott a magyarországi bencés monostorok között, és 1541-től főapátsággá vált. A török hódoltság másfél évszázada alatt azonban hosszabb-rövidebb időszakokra a szerzeteseknek menekülniük kellett. Csak ezt követően indulhatott el a megrongált épületek helyreállítása. A romos monostorban Pálfy Mátyás főapát kezdett új életet tíz szerzetessel. Sajghó Benedek főapátsága alatt jelentős barokk építkezés folyt a monostorban.

A következő csapás a felvilágosodás korában érte Pannonhalmát: II. József király 1786-ban beszüntette az összes bencés kolostor működését. 1802-ben viszont - ismét uralkodói parancsra - újjászervezték a rendeket, azzal a feltétellel, hogy részt vállalnak az oktatásban. Ily módon intézményesítették azt, amit a szerzetesek mindig is feladatuknak tekintettek, és évszázadok óta gyakoroltak is. A visszaállított rend elsődleges munkaterületül így a középiskolai oktatást kapta.

A XVIII. század, a felvilágosodás évszázada a szerzeteséletben is éreztette hatását. Az állam és az uralkodók a szerzetesközösségek működését a közvetlen hasznosság szerint ítélték meg, és lényegében csak azoknak a rendeknek a létjogosultságát fogadták el, amelyek betegápolással vagy tanítással foglalkoztak. Mivel az a hagyomány, amelyet Szent Benedek Regulája képviselt, nem a közösség munkájára, hanem magára a közösségi életre helyezi a hangsúlyt, II. József 1786-ban beszüntette a magyar bencés kongregáció összes házának működését.

1945 után a rend birtokait és a bencés iskolákat is államosították. 1950-től azonban újra engedélyezték a győri és a pannonhalmi gimnázium működését. A szerzetesközösség a nehéz években is hűségesen végezte munkáját, helytállt az istenszolgálatban, és a II. Vatikáni Zsinatot követő évektől sokat fáradozott liturgiájának megújításán és a zsolozsma magyar szövegeinek és dallamainak elkészítésén.

A rendszerváltás után a pannonhalmi bencés közösség — az iskolai munka folytatása mellett — új munkaterületeken is próbálja megteremteni azokat az anyagi lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik számára, hogy betöltse szerepét az egyházban és a világban.

A Főapátság hazánkban jelenleg a bencés hagyományokat követő, klasszikus monostorelrendezés egyetlen épen maradt példája. A templom déli oldalára épült a kerengő, mely körül a monostor élete zajlott. Ezt a két épületrészt köti össze a templom déli főkapuja, a különleges szépségű Porta speciosa.

Az, hogy a templom szép kapuja nem a külső térbe, hanem a kerengő felé nyílik, azt bizonyítja, hogy a templomot elsősorban a szerzetesek, nem pedig a zarándokok számára építették.

Másik érdekes látnivaló az apátsági pincészet.

Az 1900-as évek elején az apátsági birtokméret kb. 100 hektárnyi lehetett Pannonhalma közvetlen környékén, de emellett Somlón és Tokaj-Hegyalján is rendelkezett birtokokkal az Apátság. Már abban az időben palackozott formában értékesítette fehér- és vörösborait, amelyek a történelmi határokon túlra is eljutottak. 2000-ben kezdtek el újra a borral, szőlővel foglalkozni. Új pincészetet létesítettek, melynek hírét nemzetközileg ismert és elismert egri borásznak, Gál Tibornak köszönik.

De mi meglátogathatjuk a monostort. Az apátság honlapján ez áll:

„Mindannyian vendégek vagyunk ebben a világban és egymás életében. Az a szerzetesi tapasztalat, amely a bencés monostorok vendégfogadását mindmáig meghatározza, különös gonddal veszi körül a vendéget. És éppen ez a tapasztalat hívja fel a figyelmet arra is, hogy vendégnek és vendéglátónak egyaránt figyelemre és nyitottságra van szüksége ahhoz, hogy a találkozás megtörténhessék.” Hát útra fel, ezt világörökséget bárki megtekintheti teljes pompájában.

Források: http://paradisum.osb.hu, www.bences.hu, www.femina.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése