2011. szeptember 20., kedd

Római előzetes

Csütörtökön neki indulunk Szandi barátnőmmel felfedezni Rómát. És mert persze szeretjük a kihívásokat, a szokásos turisztikai látványosságokat egy kis krimivel spékeljük meg. A nagy érdeklődésnek örvendő Dan Brown: Angyalok és Démonok c. könyvének helyszíneit is végiglátogatjuk, és az illuminátusok rendjének jelképeit megkeressük, valamint az író által feladott rejtvényeket mi is megfejtjük a könyv történéseit követve.

És hogy addig se unatkozzatok, egy kis történelem következik, hogy kik is voltak az illuminátusok:

Négy különböző társaság viselte ezt a nevet: az alombrádoké Spanyolországban (l. o.); az entuziászta és vizionárus álmadozókból álló guerineteké Franciaországban 1684 körül; a misztikusok által alkotott egyesület Belgiumban, a XVIII. század második felében és végre az illuminátusok rendje, melyet Ingolstadtban Weishaupt Ádám kánonjogi tanár alapított 1776 máj. 1. és csakhamar elterjedt Németországnak csaknem minden, római katolikusok által lakott részén.

Ma már közönségesen csak ezen utóbbiakat értik I.-on. Alapítójuk perfektibilisták rendjének nevezte őket. Idegenséggel telve el a jezsuitarend és a szellemi bilincsek iránt: azon eszme fogamzott meg Weishaupt agyában, hogy ő egy társaságot alakít, mely hatását mindenfelé kiterjeszti, a leghatalmasabb szellemeket öleli föl, az ész uralmának helyreállításáért munkálkodik s előmozdítja a vallásos s politikai felvilágosodást és emancipációt.

A vallásos dogmák és istentiszteleti formák elvetendők, a deizmus rendszere terjesztendő, a köztársasági elvek hirdetendők. Báró Kniggének közéjök belépése s a szabadkőmivesektől nyert támogatás folytán az uj rend oly rohamosan terjedt, hogy volt idő, mikor több mint 2000 kiváló férfiut számíthatott Németországon tagjai közé. Az I. közt csakhamar kölcsönös kémkedési, vallatási s más ilyen rendszer fejlődött ki, mely ugyan határozott ellentétben állott az igaz szabadsággal, de arra valónak tekintetett, hogy minden szálat egy kézbe adjon, mely aztán a szent sereget az emberiség boldogítására vezesse. Ezen várt eredmény helyett azonban a rend felbomlása következett be, amennyiben Weishaupt és Knigge, a két vezető is meghasonolván egymással, a bajor választó-fejedelem, az immár közveszélyesnek hiresztelt rend feloszlatására 1784 junius 22. s ismét 1785 márc. 2. rendeletet adott ki, melyben Weishauptot megfosztja tanári állásától s számüzi Bajorországból. Weishaupt Halleba vonult s itt is halt meg 1830. 83 éves korában.

A rend sok más tagját is szigorúan büntették, nem nagyon nézvén az ellenük való eljárásban a szigorú igazság követelményeire. Régebben nagy jelentőséget tulajdonítottak e rendnek s ennek kezét látták működni a francia forradalom egyes mozzanataiban, de ma már nézeteik túlzott voltát általában mindenki beismeri.

Megnézhetjük azt is, hogy az elmúlt 200 év alatt valóra váltak-e Adam Weishaupt és a bajor illuminátusok eszméi? Több nézet terjeng e tekintetben. Lássunk egyet…aztán indulhat a vitaest.

Az első legnagyobb cél megdönteni a fennálló kormányokat. Az európai királyi családok elvesztették hatalmukat. A legtöbb országban alkotmányos demokrácia van, ahol létezik királyság ott csak formalitásként van jelen. A bolsevik hatalom nemcsak a cári diktatúrának vetett véget, hanem eltörölte a magántulajdont is. Ezzel megvalósult egy másik illuminátus cél. A Szovjetunió megvalósított egy másik célt is, azaz minden férfinak és nőt egyenlő jogokat adott. Ezt később minden nyugati ország átvette.

A második legnagyobb cél az egység egyetlen világkormány megalakulása alatt. 1945-ben megalakult az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete), amely egy nemzetek fölötti szervezet, amelynek határozatait a független államoknak be kell tartaniuk, majd vállalniuk kell az engedetlenség következményeit. Az ENSZ megalakulást két milliók életét követelő háború váltotta ki. Az összeesküvés gyártók szerint a háborúk is megtervezett része voltak az illuminátus céloknak.

A harmadik legfontosabb a vallás megszűntetése. Weishaupt a kereszténységre gondolt mikor megfogalmazta céljait. A humanista elvek megjelenése óta az egyház szerepe folyamatosan visszaszorul. A tudomány olyan területeket hódított meg, amit a hit uralt sokáig és a vallás ma már sokkal kisebb szerepet tölt be életünkben.

Az utolsó legnagyobb cél az új világrend megalakulása. Erre talán a legjobb ismert kifejezés a globalizáció. Ugyan azt jelenti, csak az egyik elfedi a másikat. Az összeesküvés gyártók az Amerikai Egyesült államokat mondják az új világrend vezetőjének. Lehet, hogy véletlen a sok egybeesés, de az is lehetséges, hogy haladunk az illuminátus eszmék megvalósulása felé.

https://picasaweb.google.com/105151097849608333164/Roma

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése